Καλάθι0Item(s)

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Product was successfully added to your shopping cart.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διαδικτυακού τόπου e-corals.com

1.Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας. O ιστότοπος www.e-corals.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Μπούκουρης Θεόδωρος που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Ανακρέοντος 1, ΤΚ 14671, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@e-corals.com, και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 8075441 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ιστότοπος/ηλεκτρονικό κατάστημα)

2.Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις που θεωρούνται και είναι όλοι ουσιώδεις, και είναι σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία και εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους ανεξαιρέτως τους παρακάτω όρους όπως εδώ διατυπώνονται. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. . Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, στην ηλεκτρονική της μορφή. Ο Χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και αποκλειστικά και μόνον με ενηλίκους.Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές μέσα από το διαδικτυακό τόπο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος

3.Υποχρεώσεις και Ευθύνη χρήστη

Ο Χρήστης/Πελάτης/Επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου μας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου μας. Ειδικότερα δεσμεύεται:

Α) να παρέχει με ακρίβεια όλα τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) ώστε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Β) Να μην υποβάλλει παραγγελίες χωρίς σκοπό την εκπλήρωσή τους ή να είναι ψευδείς. ΣΕ κάθε τέτοια περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να μπλοκάρει τον χρήστη από κάθε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

4. Διακιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των φωτογραφιών, γραφικών,κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους ψηφιακών αρχείων που έχουνεισαχθεί στο διαδίκτυο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, η πώληση, αντιγραφή, αποθήκευση, διανομή και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, απαγορεύεται ρητά. Λογότυπα, εικόνες, ονόματα που παρατήθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικά κατάστημα e-corals.com καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

5. Περιορισμός Ευθύνης Διαδικτύου

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος να διέποται από τη μέγιστη ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, ορθότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα:

Α) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις που προτείνονται από χρήστες/πελάτες με κάθε νόμιμο και κατάλληλο τρόπο

Β) να διαγράφει από τον ιστότοποοποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται από τον πελάτη/επισκέπτη χωρίς καμία προειδοποίηση, για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους

Γ) να πραγματοποιεί προσθήκες, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις σε κάθε πληροφορία υπηρεσία ή και λογισμικό που παρέχονται στον διαδικτυακό ιστότοπο, χωρίς καμία προειδοποίηση.

6. Προστασία προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. (link)

7. Υπηρεσίες Ενημέρωσης (Newsletter)

H EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει υπηρεσία ενημέρωσης με ενημερωτικά δελτία, σε όσους χρήστες/πελάτες το επιθυμούν με την συμπλήρωση και εγγραφή της σχετικής φόρμας με ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών . Όλα τα προωσπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίς. ΔΕΝ θα ανακοινωθούν σε κανέναν τρίτο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

1. Επικοινωνία με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης πραγματοποίησε οποιαδήποτε επικοινωνία με το κατάστημα e-corlas.com, τεκμαίρεται η αποδοχή του διακιώματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του, στα τοιχεία επιπκοινωνίας που έχει υποβάλλει ο χρήτης/πελάτης.

Ο χρήστης/πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που παραθέτει στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατα την συμπλήρωσή τους, είναι αληθή.

2. Τρόποι Παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του μόνο ως εγγεγραμένος χρήστης. Ο χρήστης/πελάτης χρησιμοποιώντας το «καλάθι» έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί.

3. Τιμές

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσπαθεί για την σωστή και συνεχόμενη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς αυτό να αποκλείει την ενδεχόμενη διακοπή στη λειτουργία ή την λάθος εισαγωγή/ενημέρωση κάποιου προϊόντος από ανθρώπινο λάθος. Εάν ο χρήστης/πελάτης διαπιστώσει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, κρίνεται φρόνιμο να επικοινωνήσει με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, πριν προχωρήσει σε παραγγελία. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων (ΦΠΑ κ.α.)

4. Τρόποι πληρωμής

Α) με την χρήση χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας

Β) μέσα από την πλατφόρμα PayPal

5. Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης, αυτόματα αποδέχεται ότι τα προϊόντα που υπήρχαν στο καλάθι κατα την στιγμή της πληρωμής, ήταν της επιλογής του (εταιρίας, ποσότητας και συσκευασίας, τιμής) και της αρεσκείας του. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε λάθος που οφείλεται από τον χρήστη/πελάτη στην επιλογή των προϊόντων/υπηρεσιών από τον ίδιο. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο πελάτης θα λαμβάνει μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων τα οποία θα τον ενημερώνουν για την πορεία της παραγγελίας.

6. Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/πελάτη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειάς του. Όλες οι πληροφορίες προσωπικών στοιχείων και συναλλαγών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με: Αναγνώριση Πελάτη. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη/πελατη είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (username )και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν στον χρήστη/πελάτη πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται στο Χρήστη η δυνατότητα να μεταβάλλει το Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης/πελάτης μέσω των κωδικών του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης τους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών του, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των κωδικών του χρήστη/πελάτη από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται για λόγους ασφαλείας να γίνεται από το χρήστη/πελάτη συχνή αλλαγή του password.

7. Αποστολή Προϊόντων

Για Ελλάδα:

Προϊόντα

Για την αποστολή προϊόντων ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα επιλογής παρόχου αποστολής με τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες:

Α) Elta courier

Β) UPS courier

Ζωντανά (ψάρια, κοράλλια, ασπόνδυλα)

Για την αποστολή ζωντανών εμπορευμάτων (ψάρια, κοράλλια, ασπόνδυλα) η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της UPS overnight (24ώρες)

Για Ευρώπη

Για όλα τα προϊόντα (Ψάρια, Κοράλλια, Ασπόνδυλα, και λοιπά προϊόντα) η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία είναι η UPS courier.

8. Περιορισμός Ευθύνης Παραγγελίας

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών (εκτός της παραγράφου Επιστροφές/Αλλαγές). Επιφυλάσσεται επίσης ως προς τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων λόγω ανωτέρας βίας. Επιπλέον, δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εγγυάται μόνο για την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη για την έλλειψη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποικιλής φύσεως ούτε για τυχόν ζημιά (Θεϊκή, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κτλ.) από επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της ιστοσελίδας ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρησης παράδοσης παραγγελίας με ευθύνη της μεταφορικής εταιρείας.

9. Επιστροφές/Αλλαγές

Οι επιστροφές και οι αλλαγές αφορούν μόνο στην κατηγορία των προϊόντων και εξαιρούνται ρητά οι κατηγορίες Ψάρια, Κοράλλια, Ασπόνδυλα.

Για την επιστροφή προϊόντων εικοινωνήστε μαζί μας μέσω email. H επιστροφή γίνεται με έξοδα του χρήστη/πελάτη.

Αλλαγές και επιστροφές χρημάτων γίνονται δεκτές εντός 20 ημερών από την τοποθέτηση της παραγγλέιας.

Για την επιστροφή χρημάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μας στείλετε με email το IBAN τραπεζικού λογαριασμού και ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί με το ποσό της αγοράς ή του προϊόντος σε 2-3 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα το παραλάβουμε.